Potenciar el talent, un factor clau que aporta un avantatge competitiu a l’empresa

0
12

Potenciar el talent es un fet que no es resol simplement amb les millors retribucions, variables salarials o nous beneficis socials. És necessari aprendre a liderar el talent, de manera que s’endeguin i motivin les habilitats innates de cada empleat.

En aquest sentit, els professionals de CEDEC poden ajudar l’empresari a establir un lideratge que potenciï i alliberi el talent present a cada un dels seus treballadors. Fet que permetrà a l’empresa comptar amb un avantatge competitiu important, en augmentar la productivitat i el rendiment, tant d’aquests, com del negoci.

Detallem 5 punts clau que convé tenir en compte per liderar el talent a l’empresa;

Comunicar i transmetre la política d’empresa
La política d’empresa no només inclou normes, sinó que també defineix la filosofia corporativa que conforma la identitat empresarial, incloent-hi aspectes com els valors corporatius, compromisos socials, la relació amb el seu entorn, l’aportació a la societat, criteris de responsabilitat, els perfils competencials, la transparència, etc. Definida la política d’empresa, aquesta ha de ser compartida i divulgada de forma apropiada, especialment a les noves incorporacions mitjançant, per exemple, un manual de benvinguda.

La política empresarial ha de ser suficientment flexible per adaptar-se als canvis que la societat i el mercat exigeixen i, per descomptat, la política d’empresa ha de ser acceptada i aplicada per tots els integrants de la companyia, de manera que aquests s’identifiquin amb els seus valors i la seva cultura.

Prestar la màxima atenció a la selecció de personal
Amb freqüència no es presta la suficient atenció a la selecció de personal, un error que sempre passa factura. El primer pas és reflexionar sobre quina plaça es vol cobrir i quines habilitats ha de tenir el professional que l’ocupi. Sabent això, s’ha d’especificar a l’oferta laboral, que ha de ser molt clara i ha d’incloure els següents elements:

  • Una presentació completa de l’empresa: la seva història, els seus valors, el mercat al qual es dirigeix i el marc d’actuació, així com les polítiques socials, mediambientals, de conciliació i de reclutament.
  • Els requisits del candidat: formació, experiència exigida, competències específiques imprescindibles…
  • Les responsabilitats a cobrir en el seu lloc de treball.
  • Una descripció retributiva i social, amb menció sobre el seu pla de carrera.

És a dir, l’objectiu no és crear una oferta el més atractiva possible, sinó el més ajustada a les necessitats i realitat de l’empresa. Així serà més fàcil trobar el talent adequat per a aquesta responsabilitat.

Cuidar les entrevistes personals
Les entrevistes amb els candidats tenen per objectiu determinar i identificar les aptituds i actituds, així com l’alineament amb els valors de l’empresa i la vocació professional del candidat. Per tant, és fonamental determinar les seves ambicions, així com les seves motivacions personals i professionals, per comprovar la seva harmonització amb els interessos de l’organització.

Ha de detallar-se amb claredat la responsabilitat exigida, els objectius de la plaça, el control del nivell d’acompliment, el sistema de retribució, la proposta del pla de carrera, l’aplicació dels beneficis socials que proposa l’empresa i la participació en la política de l’empresa, a més de la divulgació dels valors continguts en aquesta. Aquests darrers aspectes són fonamentals, si tenim en compte que el prescriptor més important d’una empresa és un treballador satisfet.

Fomentar l’ambient laboral
Cal construir un ambient laboral que promogui el desenvolupament del talent, on pensar i proposar noves idees no xoqui frontalment amb obstacles culturals o organitzatius. Les limitacions al desenvolupament del talent han de ser mínimes i les facilitats màximes. L’empresari i el seu equip més pròxim han de liderar la potenciació del talent dins d’una empresa organitzada, amb idees clares, amb una estratègia manifestament definida en la qual aquest talent hi tingui cabuda.

L’ambient laboral no pot deixar-se a l’atzar, ja que la improvisació organitzativa només condueix a la frustració. Per tant, la planificació ha de ser una part important de l’estratègia que ajudi a potenciar el talent. En aquest punt és important mencionar els recursos necessaris: eines, metodologies, cicles formatius, fòrums de participació i incentivació, polítiques de conciliació. És a dir, entorns amables i productius, que permetin l’empleat dedicar el màxim de temps al desenvolupament de les responsabilitats, a la consecució dels objectius pels quals va ser contractat, així com a crear un sistema que permeti la canalització d’idees i propostes.

Oferir eines per al desenvolupament professional
El talent ha d’alimentar-se, propiciar-se, encoratjar-se i per descomptat, s’ha de liderar. Les habilitats professionals sense control, sense objectiu, només condueixen al desencís. Per tant, hauran de generar-se els elements necessaris on el desenvolupament d’aquest talent hi tingui cabuda. Només en una empresa amb idees clares, compartides, divulgades, on la recepció de propostes sigui ben rebuda i agraïda, el talent hi té el seu lloc. El millor exemple és, sens dubte, la formació, el creixement en coneixement, els beneficis que aporta a l’empleat i com això reverteix en l’empresa, augmentant l’acompliment i desenvolupant el sentit de pertinença.

«En resum, si volem un futur exitós a l’empresa haurem de reflexionar sobre les eines i accions que contribuiran a un lideratge competent, i a la potenciació del talent de cada treballador. L’ajuda d’un consell extern expert podrà contribuir a trobar l’estratègia més efectiva per aconseguir-ho».

Informació sobre CEDEC
CEDEC
és la consultoria d’organització estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des de l’any 1965. La seva finalitat és posar a l’abast de les empreses els sistemes d’organització que els resultin més eficients, a fi d’optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l’Excel·lència Empresarial.

CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d’èxit d’empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

Artículo original Potenciar el talent, un factor clau que aporta un avantatge competitiu a l’empresa publicado en comunicae.es