La consultoria CEDEC recomana com planificar el futur d’una empresa familiar programant una successió ordenada

0
10

En la majoria de casos, algunes de les planificacions que es duen a terme són tan automàtiques que ni ens adonem que les fem. Ja siguin per a viatges, carreres professionals, metes esportives, compres, etc., normalment sempre programem una sèrie d’accions que hem de dur a terme per aconseguir l’objectiu desitjat i per tant, de manera conscient o inconscient, hem fet una planificació prèvia.

Així doncs, i de la mateixa manera, les famílies empresàries planifiquen coses diàriament, prenen decisions constantment, algunes de les quals afectaran el seu futur i la durabilitat del negoci en el temps, generació rere generació.

CEDEC, empresa de consultoria líder a Europa en gestió, direcció i organització per a empreses familiars, s’ha convertit, en els últims anys, en un partner essencial per a milers d’empresaris a tot Europa. L’objectiu és ajudar les empreses a assolir l’excel·lència empresarial en la seva gestió.

I en aquest sentit, els professionals de CEDEC ajuden a planificar un relleu generacional ordenat, en què s’han de tenir en compte un gran nombre de factors que poden ser econòmics, familiars, de rendibilitat, de necessitat, de negoci… i no sempre en el mateix ordre.

A continuació es detallen un seguit d’aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’aconseguir planificar correctament una successió generacional:

 1. Identificar els principals dubtes i incerteses (personals, tècnics, de recursos, etc.).
 2. Tenir en compte els principals motius de fracàs, els més freqüents dels quals són aquests cinc: la manca d’interessos comuns, la falta d’harmonia a la família, un negoci madur, la situació financera i que el successor no tingui competències de lideratge.
 3. Saber diferenciar entre empresa i família. És essencial que tots els involucrats ho sàpiguen fer. La primera podríem dir que està “parametritzada” (mercat, rendiment econòmic, tecnologia, etc.) i per això és objectiva. Es diferencia totalment de la segona, que és “emocional”, hi regeix tot menys la racionalitat i l’objectivitat, i hi prevalen els sentiments, les preferències i les emocions. En definitiva, una barreja explosiva que, si no se n’és conscient i no es gestiona bé, pot dinamitar la gran majoria de successions a les empreses familiars.
 4. Diferenciar entre família, propietat i gestió, un altre gran problema que les famílies empresarials han de gestionar. Les combinacions són diverses, però totes han de quedar molt clares a l’hora de fer el relleu.
 5. Ser conscients dels avantatges d’una successió ben planificada:
  1. Millorar la relació entre els membres de la família.
  2. Fomentar una cultura familiar amb uns valors comuns.
  3. Minimitzar els possibles conflictes entre la família i, si no, resoldre de manera anticipada els que apareguin.
  4. Planificar el desenvolupament personal i professional del successor per garantir-ne, en la mesura que es pugui, el lideratge.
 6. Definir les diferents fases de la successió: consciència, compromís, coneixement, comprensió, confiança, comunicació, consell i programació.
  1. Ser CONSCIENTS que la família empresària necessita aquest relleu i que no ha de ser reactiu, sinó proactiu, preparat i meditat, és a dir, ben planificat.
  2. És necessari verbalitzar el COMPROMÍS de continuïtat de l’empresa sota el control majoritari d’aquesta, sense oblidar altres possibilitats que regeixen el govern de l’empresa actual (si n’hi ha).
  3. Pot ser que no es tinguin els CONEIXEMENTS necessaris per afrontar-ho, per saber quines passes cal seguir, el temps que cal dedicar a la preparació del relleu i a la posada en marxa.
  4. Encara que sembli una obvietat, COMUNICAR a la família la intenció de dur a terme un relleu i el pla que comportarà, és una obligació ineludible per arribar a bon port, i al capdavant hi haurà d’haver aquell que “cedirà el testimoni”.
  5. Generar la CONFIANÇA entre tots els membres de la família empresària és feina no només d’aquell que en cedirà el comandament, sinó de tots. Tots hauran de reflexionar-hi personalment i ser conscients dels seus objectius i de les seves limitacions (actuals i futures).
  6. Per tal de garantir la continuïtat de l’empresa, tots els components de la família empresària han d’ENTENDRE les decisions que es prenen, fonamentades en el compromís, les capacitats, les necessitats i els beneficis per a l’empresa, i deixar de banda els sentiments i les subjectivitats.
  7. Aprofitar la visió externa i professional d’un tercer que ACONSELLI, que vegi aspectes que internament no es poden o volen veure, i que faci de mediador entre la família per arribar a consensos.
  8. La successió és un procés que ha de planificar-se (preveure’n els conflictes), que està format per unes fites que cal PROGRAMAR en temps i forma. Realitzar aquesta planificació quan l’empresa està consolidada, amb uns bons comptes de resultats i ben ordenada, facilita molt que el canvi es faci amb “suavitat”; quan l’empresa no està en una situació “saludable”, tot es complica i fins i tot pot arribar a trencar l’harmonia familiar necessària.
 7. En el procés de successió, dimensionar l’àmbit i definir una planificació dels diferents aspectes que cal considerar. Normalment s’han de tenir en compte tres aspectes fonamentals, que no tenen per què fer-se alhora, però que haurien d’estar inclosos en un protocol familiar, en què es reflectiran les dimensions detallades a continuació i com es regularan:
  1. S’ha de definir la PROPIETAT de l’empresa (transmissió d’accions), tenint en compte aspectes fiscals no només de l’empresa, sinó dels receptors del nou patrimoni. Les limitacions legals, les peculiaritats de cada autonomia i els continus canvis legislatius obliguen a estar ben assessorats en el moment de la seva realització.
  2. El segon aspecte que cal considerar és el GOVERN de l’empresa, ja que amb l’entrada de nous socis familiars, aquests poden tenir interessos diferents i pot ser necessària la creació d’òrgans de govern que garanteixin un funcionament harmònic.
  3. El tercer aspecte que cal tenir en compte és la GESTIÓ de l’empresa. L’organització del dia a dia i la supervisió de la gestió per part de la família (rendir comptes) poden obligar a dissenyar òrgans de govern que hauran de quedar ben clars pel que fa a les responsabilitats de cadascú. L’entrada de professionals externs o de components propis de la família són aspectes que cal regular adequadament.

En resum, si volem garantir que l’empresa tingui èxit en el futur haurem de planificar una successió ordenada, amb una programació adequada i amb l’ajuda d’un consell extern que faci de mediador entre els participants per solucionar els conflictes que puguin sorgir.

Informació sobre CEDEC
CEDEC
és la consultoria d’organització estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des de l’any 1965. La seva finalitat és posar a l’abast de les empreses els sistemes d’organització que els resultin més eficients, a fi d’optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l’Excel·lència Empresarial.

El seu factor diferencial recau en la seva contrastada metodologia de treball. CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d’èxit d’empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

Nota de prensa La consultoria CEDEC recomana com planificar el futur d’una empresa familiar programant una successió ordenada en comunicae.es