CEDEC, consultora empresarial, presenta els resultats de l’enquesta realitzada amb motiu de la COVID-19

0
9

CEDEC, empresa de consultoria líder a Europa en gestió, direcció i organització per a empreses familiars i pimes, ha publicat recentment els resultats d’una enquesta realitzada entre clients i empresaris de diversos països europeus, amb l’objectiu d’obtenir una radiografia de la situació general arran de l’impacte del COVID-19 en tots ells.

L’enquesta, realitzada entre el 30 de març i el 20 d’abril de 2020, s’ha efectuat en una mostra de més de 200 empreses amb un volum de facturació superior als 2 milions d’euros d’Espanya, França i Itàlia, amb una ràtio d’empleats d’entre 10 i 250 treballadors de sectors d’activitat diversos, principalment del sector serveis, el comerç, la construcció, l’electrònica i el metal·lúrgic.

A aquests empresaris se’ls va fer una sèrie de preguntes relacionades amb la situació econòmica actual dels seus negocis, com afrontaven els pròxims mesos i els efectes que tindria la pandèmia en el futur. Les principals conclusions van ser:

Situació en temps de crisi
Les primeres decisions preses per les empreses van ser el tancament de la seva activitat, amb una afectació del 17 % a Espanya i del 19 % a França, davant del 38 % a Itàlia, primer país europeu en notar de forma més generalitzada els efectes de la pandèmia.

L’aplicació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) es va donar en un major percentatge a França, amb un 35 %, seguit d’Espanya i Itàlia. L’opció del teletreball ha estat la més seguida a España (51 %), seguit d’Itàlia (37 %) i França, amb un 29 %.

Disminució de la facturació
Espanya és el país que amb les dades obtingudes, més ha patit el descens en la facturació, amb un 31 % que assegura haver notat una reducció dels ingressos d’entre el 90 i el 100 %. En canvi, els països en què les seves empreses asseguren no haver notat gens o gairebé gens els efectes del COVID-19 en els seus resultats empresarials (entre el 0 i el 10 %) són França i Itàlia, tots dos amb un 18 %, davant les empreses espanyoles, amb un 5 %.
 

Desafiaments als quals s’enfronten les empreses
De forma unànime en tots els països, el principal repte al qual s’enfronten les empreses es refereix a la incertesa i dificultat per predir escenaris futurs. Darrere es troben altres factors com ara la interrupció del transport de mercaderies i les restriccions de mobilitat. Cal destacar que l’impacte en la moral dels treballadors i el descens de la confiança en els clients dona xifres superiors a la manca de finançament o liquiditat, amb un percentatge del 12 % a Espanya, molt seguit d’Itàlia amb un 10 % i França, amb un 9 %. A la cua queden aspectes com ara les accions de màrqueting o comunicació que segons les dades obtingudes, apareixen com a irrellevants en aquests moments.

Durada de l’impacte de la crisi
Espanya és el país més pessimista a l’hora de valorar la durada de l’impacte que tindrà aquesta crisi sobre l’economia, per sobre de França i Itàlia. Així, el 61 % de les empreses enquestades a França i Itàlia opinen que l’impacte de la crisi tindrà una durada d’entre 1 i 6 mesos, davant del 44 % a Espanya. Una durada de 6 a 12 mesos mostra resultats del 28 % a Espanya, el 19 % a França i un 17 % a Itàlia. Espanya és el país que ofereix els pitjors resultats, amb una expectativa de major durada per a la recuperació, amb un 26 % que creu que tardarem més d’un any per sortir d’aquesta sotragada.

Mesures adoptades per les empreses
Entre les mesures més utilitzades per les empreses franceses es troba l’adaptació de noves modalitats de treball, ja sigui la introducció del teletreball, la flexibilitat horària o el treball a temps parcial. S’obtenen dades similars de les respostes a Espanya i Itàlia, on també són rellevants aspectes com ara la confecció de gabinets de crisi, la implementació de plans de contingència i l’ús d’assessories legals per fer front a aspectes tècnics per a la presa de decisions.

Com a mesures previstes, trobem aspectes com ara la modificació dels objectius empresarials, així com la cerca i la identificació de nous canals de venda.

Com a mesures no previstes, a més de l’augment de les inversions, trobem que la intenció d’acomiadaments permanents no es considera com una opció en aquests moments, fet que reflecteix la voluntat de mantenir el capital humà a l’empresa després d’aquests mesos d’incertesa, dades força comunes en els 3 països analitzats.

En quins canvis estructurals o processos s’esperen canvis duradors en el futur?
Entre les mesures amb un major percentatge de vots, tant a Itàlia (21 %) com a Espanya (14 %), hi ha la necessitat de disposar de liquiditat per reiniciar el negoci i donar-li una major viabilitat, necessari per a futurs plans de creixement en els pròxims anys. A França, la principal mesura que esperen adoptar, amb un 16 %, és la preocupació per aprendre d’aquesta situació, per fer front a noves crisis.

El teletreball és un canvi que sembla que ha arribat per quedar-se, amb un 11 % com a opció seleccionada a Espanya, un 9 % a França i el 8 % a Itàlia.

La política de viatges i de mobilitat geogràfica sens dubte es veurà afectada en els pròxims mesos, fet que es reflecteix a les dades dels enquestats a Espanya (12 %) davant del 7 % a Itàlia i un 6 % a França.

Principals preocupacions de les empreses
Sense cap mena de dubte, la incertesa i la capacitat de projectar l’empresa en el futur és la principal preocupació tant a les empreses espanyoles com a les franceses i italianes. A Espanya i Itàlia s’observa un major grau de desconfiança en la gestió governamental de la crisi que a França. Apareixen indicadors com ara aspectes financers relacionat amb la capacitat de tresoreria suficient, així com el manteniment de la feina i de la demanda existent que hi havia abans de l’inici de la crisi. Aspectes com ara les condicions de salut i les noves mesures de seguretat que s’hauran d’adoptar, apareixen com a rellevants davant d’aquesta fase de nova normalitat que ens espera, un cop superada la situació actual.

A CEDEC, Consultoria d’Organització Estratègica, som conscients que aquesta situació de crisi sanitària generada pel COVID-19 derivarà en una crisi econòmica sense precedents. Els líders de les empreses són els responsables d’aprofitar tots els instruments al seu abast i, amb les eines necessàries, planificar una estratègia per fer front a aquesta situació i adaptar-se al nou escenari que s’albira, treballant en unes bases sòlides per assolir l’excel·lència empresarial.

Noticia CEDEC, consultora empresarial, presenta els resultats de l’enquesta realitzada amb motiu de la COVID-19 publicada en comunicae.es